Specyfikacja osoby

ten artykuł wymaga dodatkowych cytowań do weryfikacji. Pomóż ulepszyć ten artykuł, dodając cytaty do wiarygodnych źródeł. Niezaspokojony materiał może zostać zakwestionowany i usunięty.
Znajdź źródła: „Specyfikacja osoby” – wiadomości · gazety · książki · scholar · JSTOR (sierpień 2015) (dowiedz się, jak i kiedy usunąć ten Komunikat szablonu)

Specyfikacja osoby opisuje atrybuty osobiste pożądane u potencjalnego pracownika. Jest to dokument towarzyszący opisowi stanowiska, opisujący atrybuty osobiste poszukiwane od kandydatów, aby upewnić się, że są one odpowiednie do roli. Atrybuty te obejmują kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie i wiedzę, a czasami osobiste atrybuty, które kandydat musi posiadać, aby wykonywać obowiązki zawodowe. Specyfikacja powinna pochodzić z opisu stanowiska, a tym samym stanowić podstawę procesu rekrutacji. Specyfikacje osób są również dobre dla potencjalnych wnioskodawców zrozumieć wymagania pracy i self-Self odpowiednio.

pisząc specyfikację osoby, przewodnicy często sugerują, że treść jest mierzalna i nie może zawierać treści, które bezpośrednio lub pośrednio dyskryminowałyby niepotrzebnie chronione grupy.

wielu pracodawców wykorzystuje obecnie podstawowe kompetencje do budowania specyfikacji osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.