The Crucible-Title Significance essays

titeln på Arthur Millers pjäs The Crucible är betydelsefull både bokstavligt och symboliskt. Degeln utforskar samhällets sårbarhet och svårigheten att göra gott i närvaro av ondska. Millers karaktärer uthärdar stort socialt tryck på både social och personlig nivå. Websters ordbok definierar ordet degel som en värmebeständig behållare där material kan utsättas för stor värme, ett allvarligt test eller en plats eller situation där koncentrerade krafter interagerar för att orsaka eller påverka förändring eller utveckling. En degel är avsedd att rena, vanligtvis genom eld. En stor ironi eftersom elden som brinner i Salem inte renar. Istället förvirrar och korrumperar det. En av de mest drabbade karaktärerna är John Proctor. John Proctor är underkuvad av stora mängder värme och tryck både inifrån sig själv och yttre tryck. Titeln Degeln är symbolisk för trycket på Proctor av sig själv, domstolen och hans fru Elizabeth.
John Proctor fungerar som förnuftets och rättvisans röst i degeln. Men på grund av sin affär med Abigail Williams frågar Proctor om han verkligen är en hedervärd man. Som ett resultat av trycket på sin själ svär Proctor att aldrig lust för Abigail igen. ”Jag skall hugga av min hand innan jag någonsin sträcker mig efter dig igen” (1246). Efter all tid han har tillbringat undertrycka sina synder han äntligen känner sig tvungen att bekänna. Han förklarar sig för Danforth ursäktande: ”Gud hjälpe mig, jag lusted” (1309). Han avslöjar sin själs mörker för att rädda sin fru. Han sätter press på sig själv för att vara en bra man även om det innebär att fördöma sig själv för att rädda Elizabeth. John Proctor har ett skyldigt samvete sedan sin synd, och han tror att han på grund av sina val inte förtjänar det goda namnet som han har: ”jag är inte värt dammet på deras fötter” (1333). Han kommer inte att kalla sig en martyr eftersom han tror att hans synder hindrar honom från att vara en hjälte. Han drar inte tillbaka sin con…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.