The Crucible-Title Significance essays

tittelen På Arthur Millers skuespill The Crucible er betydelig både bokstavelig og symbolsk. The Crucible utforsker samfunnets sårbarhet og vanskeligheten med å gjøre det gode i ondskapens nærvær. Miller tegn tåle store sosiale presset på både det sosiale og personlige nivå. Websters Ordbok definerer ordet digel som en varmebestandig beholder der materialet kan bli utsatt for stor varme, en alvorlig test eller et sted eller en situasjon der konsentrerte krefter samhandler for å forårsake eller påvirke endring eller utvikling. En smeltedigel er ment å rense, vanligvis ved brann. En stor ironi siden brannen som brenner I Salem ikke renser. Det forvirrer og korrumperer. En Av de mest berørte tegnene Er John Proctor. John Proctor er underlagt store mengder varme og trykk både fra seg selv og ytre trykk. Tittelen The Crucible er symbolsk for presset på Proctor av seg selv, retten, Og hans kone, Elizabeth.
John Proctor fungerer som fornuftens og rettferdighetens stemme i Smeltedigelen. Men På grunn av sin affære Med Abigail Williams, Spør Proctor om han virkelig er en ærverdig mann. Som et resultat av presset på sin sjel, Sverger Proctor å aldri lyst Til Abigail igjen. «Jeg vil hugge av min hånd før jeg rekker ut hånden til deg igjen» (1246). Etter all den tid han har brukt undertrykke sine synder han endelig føler seg tvunget til å tilstå. Han forklarer Seg Selv Til Danforth unnskyldende: «Gud hjelpe meg, jeg begjærte» (1309). Han avslører sin sjels mørke for å redde sin kone. Han legger press på seg selv for å være en god mann, selv om det betyr å fordømme seg selv for å redde Elizabeth. John Proctor har en skyldig samvittighet siden sin synd, og han mener at han på grunn av sine valg ikke fortjener det gode navnet han har: «jeg er ikke verdt støvet på føttene» (1333). Han vil ikke kalle seg en martyr fordi han tror at hans synder holder ham fra å være en helt. Han trekker ikke sin con…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.