Early Child Development and Care

„Every Child Matters” under New Labour provided a framework for services for young children’ s care and education. Został odsunięty przez koalicję kierowaną przez konserwatystów i zastąpiony przez „większą opiekę nad dziećmi”. Wielka Brytania jako sygnatariusz Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka ma zatem obowiązki w zakresie prawodawstwa, polityki i programu nauczania, w szczególności w odniesieniu do praw dzieci i uczestnictwa. W 25.rocznicę uchwalenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka, w praktyce mogą być stosowane różne poziomy uczestnictwa w celu zaangażowania poglądów dzieci w rozwój polityki dotyczącej nich. Ten projekt ma na celu zapytać dzieci o to, co „jest dla nich ważne”. Dziewięćdziesięciu finalistów Early Childhood Studies pracowało jako współwyznawcy w tym projekcie. Omówiono pięć tematów podkreślających silne myśli i idee dzieci. Do zbierania danych od dzieci wykorzystano szereg metod „przyjaznych dzieciom”, w tym Odgrywanie ról, wywiady, rysunki i artefakty oraz opowiadanie historii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.