Early Child Development And Care

‘Every Child Matters’ under New Labour ga et rammeverk for tjenester for små barns omsorg og utdanning. Det ble skjøvet til side Av Den Konservative-ledede koalisjonen og erstattet av ‘Mer Stor Barnepass’. STORBRITANNIA som undertegner Av Fns Barnekonvensjon har derfor forpliktelser for lovgivning, politikk og pensum, spesielt med hensyn til barns rettigheter og deltakelse. På 25-årsdagen for Fns Barnekonvensjon kan det i praksis være ulike nivåer av deltakelse ansatt for å engasjere barns synspunkter i utviklingen av politikken om dem. Dette prosjektet setter ut for å spørre barn om hva som betyr noe for dem. Nitti finalist Early Childhood Studies studenter jobbet som co-forskere i dette prosjektet. Fem temaer er diskutert fremhever de kraftige tanker og ideer om barn. En rekke barnevennlige metoder ble brukt til å samle inn data fra barn, inkludert rollespill, intervjuer, tegninger og gjenstander, og historiefortelling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.