Early Child Development and Care

‚Every Child Matters‘ under New Labor provided a framework for services for small children ‚ s care and education. Koalice vedená konzervativci ji odsunula stranou a nahradila ji „větší péče o děti“. Spojené království jako signatář Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte má proto povinnosti týkající se právních předpisů, politiky a učebních osnov, zejména pokud jde o práva a účast dětí. Při příležitosti 25. výročí Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte mohou být v praxi použity různé úrovně účasti, aby se názory dětí zapojily do vývoje politiky týkající se nich. Tento projekt si klade za cíl zeptat se dětí na to, na čem jim „záleží“. Devadesát finalistů raného dětství studuje studenti pracovali jako spoluřešitelé v tomto projektu. Diskutuje se o pěti tématech zdůrazňujících silné myšlenky a myšlenky dětí. Ke shromažďování údajů od dětí byla použita řada metod „vhodných pro děti“, včetně hraní rolí, rozhovory, kresby a artefakty, a vyprávění příběhů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.