Vad är en motmelodi?

ibland, när en kompositör/arrangör vill lägga till spänning eller komplexitet till en del av musik är ett enkelt ”lager” ackompanjemangsmönster bara inte tillräckligt. Att lägga till en eller flera rörliga linjer som stöder melodin kan tjockna en homofonisk struktur samtidigt som den melodiska klarheten som definierar homofoni bibehålls.

här är några exempel på melodin från föregående avsnitt arrangerade för stråkkvartett med motmelodier.

i det här exemplet ska motmelodin se bekant ut. Lägg märke till att viola och cello ger ett åttonde ton ackompanjemangsmönster baserat på ackordtoner.
i det här exemplet ser vi violin 2 harmonisera med melodin och viola spelar en synkoperad motmelodi. Viola och cello har enkla rytmiska figurer som passar ihop som pusselbitarna. Viola spelar mestadels på beats 1, 2 och 4 medan cello spelar mestadels på beats 1, 3 och 4.
i detta exempel har cello melodin, violin 1 har motmelodin och de återstående instrumenten harmoniserar med violin 1. Lägg märke till hur användningen av staccato anteckningar och vilar ger utrymme för cello melodi att sjunga genom texturen.
detta exempel visar vad som händer när en melodisk linje är helt harmoniserad i en homofonisk struktur. Denna struktur förekommer ofta i Inställningar av psalmer. Lägg märke till att varje rad är distinkt, men ändå beroende av violin 1s melodi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.