tidig barns utveckling och vård

’varje barn är viktigt’ under ny arbetskraft gav en ram för tjänster för små barns vård och utbildning. Den drevs åt sidan av den konservativt ledda koalitionen och ersattes av ’mer stor barnomsorg’. Storbritannien som undertecknare av FN: s konvention om barnets rättigheter har därför skyldigheter för lagstiftning, politik och läroplan, särskilt när det gäller barns rättigheter och deltagande. På 25-årsdagen av FN: s konvention om barnets rättigheter, i praktiken kan det finnas olika nivåer av deltagande som används för att engagera barns åsikter i utvecklingen av politiken om dem. Detta projekt syftar till att fråga barn om vad som är viktigt för dem. Nittio finalist Early Childhood Studies studenter arbetade som medforskare i detta projekt. Fem teman diskuteras och belyser barnens kraftfulla tankar och tankar. En rad ’barnvänliga’ metoder användes för att samla in data från barn inklusive rollspel, intervjuer, ritningar och artefakter, och berättande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.