työsopimusten tärkeys

työsopimuksia käytetään usein välineenä, jolla ilmaistaan työsuhteen ehdot ja edellytykset ja se, missä asemassa työntekijä on palkattu, sekä vastaavat työtehtävät. Näihin sopimuksiin sisältyy myös tärkeitä tietoja, kuten työsuhteen kesto, korvaus ja etuudet sekä irtisanomisehdot. Oikein laadittuna työsopimus tuo turvaa ja turvaa sekä työnantajalle että työntekijälle.

työnantajan näkökulmasta työsopimuksia käytetään usein apuna yritysten ja mahdollisten liikesalaisuuksien suojaamisessa. Työnantaja voi sisällyttää työsopimukseen määräyksiä, jotka estävät työntekijöitä paljastamasta tiettyjä yrityksen tietoja sen jälkeen, kun he ovat lähteneet yrityksestä. Lisäksi työnantaja voi sisällyttää työsopimukseen ”kilpailukieltosopimuksen”, joka estää entisiä työntekijöitä kilpailemasta suoraan yrityksen kanssa määrätyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen.

työnantajalla on myös oikeus työsopimukseen, jossa vahvistetaan työntekijältä vaadittavat erityisvaatimukset. Työnantajan odotuksia täsmentävä työsopimus takaa, että työntekijä on täysin tietoinen velvollisuuksistaan ja on suostunut esitettyihin ehtoihin. Se antaa työnantajalle myös perusteet kurittaa tai irtisanoa työntekijä, joka ei täytä näitä odotuksia. Usein, jos työntekijä ei täytä tiettyjä odotuksia lueteltu sopimuksessa, työoikeudenkäynti voi olla tarpeen. Työnantajat voivat myös käyttää työsopimusta keinona rekrytoida laadukkaita työntekijöitä, sillä hyvin laaditussa työsopimuksessa olisi kuvattava erityisen haluttua hakijaa koskevat etuudet ja työehdot.

työntekijän kannalta hyvin laadittu työsopimus voi edistää työpaikkojen vakautta ja ennustettavuutta. Työntekijänä on tärkeää huomata ja keskustella työsopimukseen kirjatuista työsuhteen ehdoista ja luonteesta. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos joku katsoo, että hän on väärin kuritettu tai irtisanottu. Lisäksi työsopimus, jossa määritellään tarkalleen, mitä työntekijältä odotetaan, auttaa varmistamaan ennakoitavuuden päivittäisessä työssä. Lisäksi työsopimuksella voidaan varmistaa tietynasteinen työsuhdeturva rajoittamalla työnantajan mahdollisuutta irtisanoa työntekijä mielivaltaisesti ja ilman varoitusta. Hyvin laaditulla ja neuvotellulla työsopimuksella voidaan lopulta varmistaa, että luvatut ehdot täyttyvät jatkossakin.

Bremer, Whyte, Brown & O ’ Meara hoitaa kaikki työ-ja työlainsäädännön osa-alueet sekä työnantajien että työntekijöiden puolesta, ja olemme täällä auttamassa sinua kaikissa työpaikan tarpeissa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.