Facebook Messenger Shop

rejestrując się w kampanii Go-eCommerce Onboarding 2021, wyrażasz zgodę i będziesz przestrzegać następujących warunków & warunki:

1) SSM/Borang 9 jest wymagane do zgłoszenia.

2) dostępność planu SiteGiant będzie oparta na zasadzie kto pierwszy ten lepszy.

3) każda firma ma prawo do jednego wniosku o tę promocję.

4) darmowy plan SiteGiant jest ważny tylko przez 1 rok subskrypcji. Opłata za odnowienie będzie pobierana za kolejny rok(opłaty za odnowienie będą zgodne z ceną najnowszego planu podaną na stronie cenowej SiteGiant).

5) nie wolno przenosić planów ani odsprzedawać bezpłatnego planu SiteGiant żadnej innej stronie trzeciej.

6) bezpłatna nazwa domeny nie jest uwzględniona w tej promocji.

7) jeżeli wniosek o dotację 100% zostanie odrzucony przez MDEC, Twój bezpłatny roczny plan SiteGiant zostanie uznany za nieważny. W ten sposób możesz zakończyć plan SiteGiant lub kontynuować korzystanie, płacąc pełną kwotę planu.

8) Ta promocja nie podlega reklamacji dla istniejących firm, które są już zarejestrowane w SiteGiant.

9) Ta promocja nie dotyczy korzystania z odnowienia.

10) Twoja firma musi należeć do kategorii MŚP zgodnie z definicją SMECorp. (Obroty sprzedaży są mniejsze niż 20 milionów RM lub pracownik < 75)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.