APP 6.0 Network Installation Manual

APP 6.0 Network Installation Manual
informacje w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków, elektronicznych lub mechanicznych, w jakimkolwiek celu bez wyraźnej pisemnej zgody ALR.
© 1995 – 2013
Aerospace Project Development Group, ALR All rights reserved
Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym, Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach. Inne marki i produkty są znakami towarowymi lub zarejestrowały znaki towarowe swoich właścicieli. Umowa licencyjna ALR dołączona do produktu określa dozwolone i zabronione zastosowania produktu. Jakiekolwiek nieautoryzowane powielanie lub używanie produktu lub naruszenie warunków Umowy licencyjnej jest zabronione. Umowa licencyjna ALR określa jedyne Gwarancje mające zastosowanie do produktu i dokumentacji. Wszystkie wyłączenia i wyłączenia gwarancji określone w tym dokumencie mają zastosowanie do informacji zawartych w tym dokumencie.  ALR Aerospace Project Development Group Gotthardstr. 52 CH-8002 Zurych Szwajcaria www.alr-aerospace.ch DARcorporation Design, Analysis and Research Corporation 1440 Wakarusa Drive, Suite 500 Lawrence, Kansas 66049, USA www.darcorp.com w RUAG Aerospace Center aerodynamika CH-6032 Emmen Szwajcaria www.ruag.com Wydrukowano w 2013 r.
2
Instalacja sieci aplikacji
1
wprowadzenie
ALR wykorzystuje koncepcję WIBU-Systems WIBU-KEY Copy Protection dla licencjonowania sieci aplikacji. Koncepcja WIBU-KEY składa się z WIBU-BOX (Universal Serial Bus key) i oprogramowania WIBU. WIBU-BOX nie musi być dołączony do lokalnego komputera, na którym aplikacja jest uruchamiana. Ochrona w sieci jest obsługiwana centralnie przez WIBU-BOX na komputerze zwanym serwerem licencji (lub serwerem klucza WIBU). Wszystkie komputery z uruchomioną aplikacją muszą mieć dostęp do serwera licencji. Aplikacja korzysta z serwera licencyjnego WKLAN (WKSVW32.EXE). W systemie Windows serwer ten można uruchomić jako usługę systemową lub jako aplikację.
Serwer licencyjny jest komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem Wibukey i dodatkowo uruchamia proces serwera WIBU-KEY WKLAN.
WKLAN jest oparty na protokole (obecnie
TCP / IP), więc wymaga wsparcia TCP/IP Sieci i odpowiedniej instalacji TCP/IP na serwerze i wszystkich maszynach klienckich. Maszyna kliencka to komputer, na którym działa aplikacja.
liczbę licencji można w prosty sposób zwiększyć lub zmniejszyć, kontaktując się z DARcorporation. Nie jest potrzebny nowy sprzęt; plik może być wymieniany przez Internet, e-mail lub dysk, aby zmienić zawartość WIBU-BOX.
zalecamy najpierw przeczytanie całego dokumentu, a następnie wykonanie kroków instalacji opisanych w sekcji 2.
Instalacja sieci aplikacji
3
2
procedura instalacji
Krok 1
Zainstaluj oprogramowanie z płyty CD (nie wkładaj jeszcze WIBU-BOX). Zainstaluj program Acrobat Reader, aby przeczytać instrukcje.
rysunek 2.1 okno instalacji aplikacji
Krok 2
zainstaluj sterowniki WibuKey
Krok 3
wybierz następujące opcje z rysunku 2.2 Dla konfiguracji WibuKey.
4
Instalacja sieci aplikacji
rysunek 2.2 okno konfiguracji WibuKey
KROK 4
włóż WIBU-BOX do komputera, który będzie komputerem serwera licencyjnego. System Windows automatycznie wykryje urządzenie USB jako urządzenie” Plug and Play”. Jeśli oprogramowanie WIBU Key zostało zainstalowane, urządzenie zostanie zainstalowane automatycznie.
krok 5
Zainstaluj oprogramowanie aplikacji i sterowniki WibuKey na każdym komputerze w sieci. Na komputerach innych niż serwer sieciowy Opcje serwera sieciowego i Monitora sieci z rysunku 2.2 nie muszą być sprawdzane.
Krok 6
uruchom serwer sieciowy tylko na serwerze licencyjnym (nie na żadnym innym komputerze), wybierając: Start > programy > WibuKey>serwer sieciowy
w systemie Windows oprogramowanie serwera można zainstalować jako usługę, a nie jako program użytkownika. Uruchomi się automatycznie po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli uruchomisz serwer jako aplikację, możesz ustawić go na pasku zadań, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę po uruchomieniu serwera.
Krok 7
Zainstaluj i uruchom aplikację na dowolnym komputerze w sieci.
Instalacja sieci aplikacji
5
3
oprogramowanie WibuKey
gdy oprogramowanie WibuKey jest zainstalowane na serwerze lub komputerze klienckim, ikona programu jest dodawana do Panelu sterowania. Ta ikona wykonuje WibuKey Control Panel aplet „WibuKey Software Protection: Test and Settings”.
program pokazuje zawartość WibuKey (patrz rysunek 3.1) i kilka opcji do sterowania oprogramowaniem WibuKey.
rysunek 3.1 aplet panelu sterowania WibuKey
zwykle nie są potrzebne żadne specjalne zmiany konfiguracji po stronie klienta, aby uzyskać dostęp do WKLAN. Komputer kliencki przegląda sieć lokalną w poszukiwaniu odpowiedniego serwera WKLAN. Dla aplikacji ważna jest strona sieci. W zakładce Sieć (patrz rysunek 3.2) można zmienić domyślny port TCP/IP 22347, jeśli ten numer koliduje z numerami portów innych aplikacji TCP / IP. Zmiana numeru portu musi być wykonana przez aplet panelu sterowania WIBU-KEY po stronie serwera i na wszystkich klientach, do których pożądany jest dostęp do serwera WKLAN.
jeśli w tabeli listy wyszukiwania serwera WKLAN nie jest ustawiona nazwa lub adres serwera, domyślnym ustawieniem jest 6
instalacja sieciowa aplikacji
255.255.255.255 (transmisja w sieci LAN).
sieć może być wyszukiwana dla serwerów WKLAN dostępnych
WIBU-KEY za pomocą przycisku Przeglądaj.
rysunek 3.2 strona sieci apletu WibuKey Control
po uruchomieniu serwera sieci WibuKey można wyświetlić stronę stanu pokazującą aktywność sieciową (patrz rysunek 3.3). Timeout jest ustawiony na 1440 minut. Jeśli aplikacja została uruchomiona i w ciągu 24 godzin nie została odebrana komunikacja między aplikacją a serwerem, licencja zostanie zwolniona. Timeout można ustawić na stronie serwera apletu sterowania WIBU-KEY.
Instalacja sieci aplikacji
7
Rysunek 3.3 Stan serwera WKLAN w ramach instalacji oprogramowania WibuKey dołączony jest program (patrz rysunek 3.4) do monitorowania aktywności aplikacji za pomocą WibuKey.
rysunek 3.4 WKLAN Server Monitor
8
Instalacja sieci aplikacji
ten program można uruchomić za pomocą: Start > programy > WibuKey >Server Monitor
system pomocy monitora serwera wyjaśnia wykorzystanie wszystkich funkcji.
okno stanu z rysunku 3.4 można również wyświetlić za pomocą Monitora serwera, wybierając: Widok > Widok serwera > Wybierz Serwer > Status Msg.
4
Rozwiązywanie problemów
oprogramowanie WibuKey ma wbudowany rozbudowany system pomocy. Wybierz Pomoc z: Start > programy > WibuKey > WibuKey Help Pomoc zawiera Często zadawane pytania i problemy. Inne typowe problemy to:
Problem:
nie można zlokalizować DLL, dynamicznej biblioteki WKWIN32.
rozwiązanie:
Zainstaluj oprogramowanie WibuKey
Problem:
system sieciowy WibuKey nie jest dostępny
rozwiązanie:
sprawdź, czy WIBU-BOX jest podłączony do serwera licencyjnego sprawdź, czy oprogramowanie serwera sieciowego jest uruchomione
Problem:
aplikacja ciągle szuka WIBU-BOX, ale nie może go znaleźć .
rozwiązanie:
sprawdź, czy nazwa serwera/adres IP jest poprawny na stronie sieci apletów sterowania WibuKey. Zmień nazwę serwera na rzeczywisty adres IP serwera licencyjnego na stronie sieci apletów sterowania WibuKey. Zresetuj serwer i komputer klienta
Instalacja sieci aplikacji
9
5
zgłaszanie błędów w oprogramowaniu
my w DARcorporation chcemy wiedzieć o potencjalnych błędach w oprogramowaniu, abyśmy mogli je JAK NAJSZYBCIEJ poprawić. Jeśli uważasz, że napotkałeś błąd w interfejsie użytkownika oprogramowania, Menedżerze licencji, obliczeniach modułów lub metodach obliczeń modułów, błędy oprogramowania można zgłaszać do działu wsparcia oprogramowania pod adresem:
10
telefon:
(785) 832-0434
E-mail:

Internet:
www.darcorp.com
Instalacja sieci aplikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.