jakeita perusteista

bible

155 jakeita noin perustaa 35 kirjaa

Daavid ymmärsi, että Herra oli asettanut hänet Israelin kuninkaaksi; sillä hänen valtakuntansa oli korotettu korkealle, hänen kansansa Israelin tähden.

1 Chronicles 16: 30

vapise hänen edessään, koko maa. Maailma on myös vakiintunut, ettei sitä voi liikuttaa.

1 Aikakirja 17:11

kun päiväsi ovat päättyneet, niin sinun täytyy mennä isiesi tykö, niin minä asetan sinun jälkeläisesi, joka on oleva sinun poikiasi, ja minä vahvistan hänen valtakuntansa.

1 Aikakirja 17:12

hän rakentaa minulle talon, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisesti.

1 Aikakirja 17:14

mutta minä asetan hänet talooni ja valtakuntaani ikuisesti. Hänen valtaistuimensa pysyy iäti.”’”

1 Aikakirja 17:23

Nyt, Herra, olkoon se sana, jonka olet puhunut palvelijastasi ja hänen huoneestaan, pysyvä iankaikkisesti, ja tee, niinkuin olet puhunut.

1 Aikakirja 17:24

olkoon nimesi vakiintunut ja suurennettu iäksi sanoen: ’Herra Sebaot on Israelin Jumala, jopa Jumala Israelille. Palvelijasi Daavidin suku on perustettu sinun eteesi.”

1 Aikakirja 18: 3

Daavid löi Hadadeserin, Sooban kuninkaan, Hamatiin tämän lähtiessä perustamaan valtaansa Eufrat-virran varrelle.

1 Aikakirja 22:10

hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä, ja minä vahvistan hänen valtakuntansa valtaistuimen Israelille iankaikkisesti.”

1 Aikakirja 28: 7

minä perustan hänen valtakuntansa iäksi, jos hän jatkaa minun käskyjeni ja säädöksieni noudattamista, kuten tänäkin päivänä.”

1 Kunkku 2:4

että Herra vahvistaisi sanansa, jonka hän on puhunut minusta, sanoen: ’jos teidän lapsenne ottavat vaarin tiestänsä ja vaeltavat minun edessäni totuudessa kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan, niin ei teitä puutu,’ hän sanoi, ’mies Israelin valtaistuimella.”

1 Kings 2:12

Salomo istui isänsä Daavidin valtaistuimella, ja hänen valtakuntansa oli lujasti perustettu.

1 Kunkku 2:24

niin totta kuin nyt elää Herra, joka on vahvistanut minut ja asettanut minut isäni Daavidin valtaistuimelle ja tehnyt minulle huoneen, niinkuin hän on luvannut, niin totisesti Adonia tänä päivänä surmataan.”

1 Kings 2:45

mutta kuningas Salomo siunataan ja Daavidin valtaistuin vahvistetaan Herran edessä iäksi.”

1 Kun.2:46

Niin kuningas komensi Benajaa, Joojadan poikaa, ja tämä lähti ja kaatui hänen päälleen, niin että tämä kuoli. Valtakunta perustettiin Salomon johdolla.

1 Kunkku 6:12

” mitä tulee tähän temppeliin, jota sinä rakennat, niin jos sinä vaellat minun käskyjeni mukaan ja täytät minun oikeuteni ja noudatat kaikkia minun käskyjäni, niin minä vahvistan sinun kanssasi sanani, jonka minä puhuin sinun isällesi Daavidille.

1 Kun.8:20

Herra on vahvistanut puhumansa sanansa, sillä minä olen noussut isäni Daavidin tilalle ja istun Israelin valtaistuimella, kuten Herra lupasi, ja olen rakentanut temppelin Herran, Israelin Jumalan, nimelle.

1 Kunkku 9:5

silloin minä vahvistan sinun valtakuntasi valtaistuimen Israelia varten iäksi, niinkuin lupasin sinun isällesi Daavidille sanoen: ’ei sinulta puutu miestä Israelin valtaistuimella.’

1 Kun. 12: 15

Niin kuningas ei kuunnellut kansaa, sillä se oli Herran aikaansaannos, että hän vahvistaisi sanansa, jonka Herra puhui siilolaisen Ahian kautta Jerobeamille, Nebatin pojalle.

1 Kunkku 15:4

Kuitenkin Herra, hänen Jumalansa, antoi Daavidin tähden hänelle lampun Jerusalemiin, pystyttääkseen hänen poikansa hänen jälkeensä ja perustaakseen Jerusalemin;

1 Pietari 5:10

mutta kaiken armon Jumala, joka kutsui teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksen Jeesuksen kautta, kun olette kärsineet vähän aikaa, täydellistäköön, vahvistakoon, vahvistakoon ja asettakoon teidät.

1 Samuel 1:23

Elkana hänen miehensä sanoi hänelle: ”Tee se, mikä sinusta tuntuu hyvältä. Odota, kunnes olet vieroittanut hänet; vain Herra voi vahvistaa sanansa.”Niin vaimo odotti ja imetti poikaansa, kunnes vieroitti hänet.

1 Samuelin kirja 3:20

koko Israel Daanista aina Beersebaan asti tiesi, että Samuel oli vakiintunut Herran profeetaksi.

1 Samuel 13:13

Samuel sanoi Saulille: ”olet tehnyt tyhmästi. Sinä et ole noudattanut Herran, sinun Jumalasi, käskyä, jonka hän on sinulle antanut; sillä nyt Herra on vahvistava sinun kuninkuutesi Israelissa ikuisiksi ajoiksi.

1 Samuel 20:31

niin kauan kuin Iisain poika elää maan päällä, sinua ei perusteta eikä valtakuntaasi. Lähettäkää siis ja tuokaa hänet minun luokseni, sillä hänen on totisesti kuoltava!”

1. Samuelin kirja 24: 20

nyt, katso, minä tiedän, että sinusta tulee totisesti kuningas ja että Israelin valtakunta tulee perustetuksi sinun käsiisi.

1.Tessalonikalaisille 3:2

ja lähetti Timoteuksen, veljemme ja Jumalan palvelijan Kristuksen evankeliumissa, vahvistamaan teitä ja lohduttamaan teitä uskonne suhteen;

1. Tessalonikalaisille 3:13

jotta hän voisi vahvistaa teidän sydämenne nuhteettomina pyhyydessä Jumalamme ja Isämme edessä, Herramme Jeesuksen tulemuksessa kaikkien pyhiensä kanssa.

2 Chronicles 1:9

nyt, Herra Jumala, toteutukoon Sinun lupauksesi minun isälleni Daavidille, sillä sinä olet tehnyt minut kuninkaaksi kansalle, joka on niin suuri kuin maan tomu.

2.Aikakirja 7:18

silloin minä vahvistan sinun valtakuntasi valtaistuimen, niinkuin tein isäsi Daavidin kanssa ja sanoin: ’ei sinulta puutu miestä hallitsijaksi Israelissa.”

2 Aikakirja 9: 8

Siunattu olkoon Herra, Sinun Jumalasi, joka sinuun mielistyi, asettaakseen sinut valtaistuimelleen, kuninkaaksi Herralle, sinun Jumalallesi: sentähden, että sinun Jumalasi rakasti Israelia ja vahvisti sen iankaikkisesti, asetti hän sinut sen kuninkaaksi, tekemään oikeutta ja vanhurskautta.”

2. Aikakirja 10: 15

kuningas ei siis kuunnellut kansaa, sillä se oli Jumalan aikaansaannosta, jotta Herra vahvistaisi sanansa, jonka hän puhui siilolaisen Ahian kautta Jerobeamille, Nebatin pojalle.

2 Aikakirja 12:1

kun Rehabeamin valtakunta perustettiin ja hän oli vahva, hän hylkäsi Herran lain ja koko Israelin hänen kanssaan.

2 Chronicles 17:5

Sentähden Herra perusti valtakunnan hänen käsiinsä, ja koko Juuda toi Joosafatille veroa, ja hänellä oli yltäkylläisesti rikkautta ja kunniaa.

2 Aikakirja 20: 20

he nousivat varhain aamulla ja lähtivät Tekoan erämaahan; ja lähtiessään Joosafat seisoi ja sanoi: ”Kuulkaa minua, Juuda, ja te Jerusalemin asukkaat! Usko Herraan, Jumalaasi, niin sinut vahvistetaan! Usko hänen profeettojaan, niin menestyt.”

2 Chronicles 25:3

nyt tapahtui, että kun valtakunta hänelle perustettiin, hän surmasi palvelijansa, jotka olivat tappaneet kuninkaan hänen isänsä.

2.Aikakirja 30:5

niin he asettivat säädöksen julistaakseen koko Israelissa, Beersebasta Daaniin asti, että he tulisivat viettämään pääsiäistä Herralle, Israelin Jumalalle, Jerusalemiin, sillä he eivät olleet viettäneet sitä sankoin joukoin, niinkuin on kirjoitettu.

2 Corinthians 1: 21

nyt hän, joka vahvistaa meidät kanssasi Kristuksessa ja voiteli meidät, on Jumala;

2 Corinthians 13:1

tämä on kolmas kerta, kun tulen luoksesi. ”Kahden tai kolmen todistajan suulla vahvistetaan jokainen sana.”

2 Kings 14: 5

tapahtui heti valtakunnan perustamisen jälkeen, että hän surmasi palvelijansa, jotka olivat surmanneet kuninkaan isänsä:

Kristillinen lukeminen

Jeesuksen Täydelliset sanat – Tämä on Kuningas Jaakon versio Kristuksen omista sanoista. Tämä kokoelma järjestää ja esittelee jokaisen Jeesuksen puhuman sanan yhdessä paikassa ja tarjoaa hakemiston, joka auttaa löytämään tiettyjä paikkoja, paikkoja ja tapahtumia. Täydelliset sanat on luettava Raamatun tutkimista varten.

World English Bible – The World English Bible tuotettiin, jotta nyky-Englannin puhujat saisivat Raamatusta helposti ymmärrettävän version. Raamattu on julkinen ja saatavissa kautta maailman. Se on tarkka nykyaikainen käännös alkuperäisen Kuningas Jaakon Raamatun sisällöstä, mukaan lukien Apokryfiset kirjat. World English Bible.

Raamatun jakeita rakkaudesta – Rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus tulee Jumalalta ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalan lapsi ja tuntee Jumalan. Joka ei ihmistä rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Jumala osoitti rakkautensa meitä kohtaan, sillä hän lähetti ainoan Poikansa maailmaan, jotta meillä hänen kauttaan olisi elämä. Jakeita rakkaudesta

apokryfikirjat-nämä apokryfikirjat sisältyivät alkuperäiseen Kuningas Jaakon Raamattuun ja moniin muihin. Tätä antiikin kirjojen kokoelmaa säilytettiin erillisessä osassa Vanhan ja Uuden testamentin välissä tai liitteenä. Tämä käännös on World English Bible-Raamatusta. Apokryfikirjat.

rakkaus – me tiedämme, mitä rakkaus on tästä, että Kristus antoi elämänsä meidän puolestamme; joten meidän tulisi antaa elämämme veljien puolesta. Mutta jos jollakulla on tämän maailman rikkaus ja jos hän katselee veljensä ollessa puutteessa eikä osoita myötätuntoa häntä kohtaan, niin miten Jumalan rakkaus voi pysyä hänessä? Osoittakaamme rakkautemme, ei sanoilla eikä vain huulillamme, vaan teoilla ja vilpittömyydellä.Jakeita Rakkaudesta.

Kirja I – Aatami ja Eeva – Kirjat 1 ja 2 alkavat heti Eedenin puutarhasta karkotuksen jälkeen. Saamme tietää syntiinlankeemuksesta mutta myös lupauksesta pelastaa Aadam ja hänen kohtalonsa. Tarina kuvaa ihmisen taistelua pahaa, paholaista ja syntiä vastaan. Se päättyy Hanokin testamenttiin ja käännökseen.

Eenokin kirja – Eenokin kirja luetaan Nooan isoisän nimiin, ja se sisältyy joidenkin kirkkojen kanuunoihin. Se kuvaa enkelien (valvojien) kukistumista, näkyjä taivaasta ja helvetistä sekä Nooan syntymää. Hanokin kirjaa lainataan Uudessa testamentissa. Eenokin kirja

Marian syntymä-Marian syntymän evankeliumi luettiin pyhäksi. Matteus ja otettiin vastaan aitoina ja autenttisina varhaiskristittyjen toimesta. Se löytyy Kirkonisän Hieronymuksen teoksista 300-luvulla ja on käännetty hänen kokoelmastaan. Marian syntymä.

the Childrens Bible – the childrens bible tarjoaa Raamatun opetuksia vanhasta ja Uudesta testamentista. Selkokielellä kirjoitettuja tarinoita on 216. Tarinat ovat helppolukuisia, mutta eivät vain childernille. Nautin lasten Raamatun lukemisesta, ja melkein kaikki lukevat sitä. Lasten Raamattu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.