Facebook Messenger Shop

registrací do kampaně Go-eCommerce Onboarding 2021 tímto souhlasíte a budete dodržovat následující podmínky & podmínky:

1) SSM/Borang 9 je vyžadován k odeslání.

2) dostupnost plánu SiteGiant bude založena na principu „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

3) každá společnost má nárok pouze na jediný nárok na tuto akci.

4) SiteGiant Free plan je platný pouze pro předplatné na 1 rok. Pro následující rok bude účtován poplatek za obnovení(poplatky za obnovení se řídí cenou nejnovějšího plánu, jak je uvedeno na cenové stránce SiteGiant).

5) není dovoleno převádět plány nebo prodávat bezplatný plán SiteGiant žádné jiné třetí straně.

6) název domény zdarma není součástí této akce.

7) pokud MDEC zamítne vaši žádost o 100% dotaci, bude váš bezplatný 1letý plán SiteGiant považován za neplatný. Můžete se tedy rozhodnout ukončit plán SiteGiant nebo pokračovat v používání zaplacením plné částky plánu.

8) Tato akce není nárokovatelná pro stávající společnosti, které jsou již zaregistrovány u SiteGiant.

9) Tato akce se nevztahuje na obnovení použití.

10) Vaše společnost musí spadat do kategorie malých a středních podniků podle definice SMECorp. (Obrat z prodeje je menší než 20 milionů RM20 nebo zaměstnanec <75)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.