app 6.0 Nätverksinstallationshandbok

APP 6.0 Nätverksinstallationshandbok
informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ALR.
© 1995 – 2013
Aerospace Project Development Group, ALR All rights reserved
Microsoft är ett registrerat varumärke, Windows är ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Andra varumärken och produkter är varumärkesskyddade eller har registrerat varumärken som tillhör respektive innehavare. ALR-licensavtalet som ingår i produkten anger tillåten och förbjuden användning av produkten. All otillåten reproduktion eller användning av produkten eller brott mot villkoren i licensavtalet är förbjudet. ALR-licensavtalet anger de enda garantier som gäller för produkten och dokumentationen. Alla garantifriskrivningar och undantag som anges där gäller informationen i detta dokument. Utvecklingsgruppen för luft-och rymdprojekt Gotthardstr. 52 CH-8002 Z www.alr-aerospace.ch darcorporation design, analys och forskning Corporation 1440 Wakarusa Drive, Suite 500 Lawrence, Kansas 66049, USA www.darcorp.com RUAG Aerospace Center aerodynamik ch-6032 Emmen schweiz www.ruag.com tryckt i 2013
2
app Nätverksinstallation
1
Inledning
ALR använder Wibu-Systems WIBU-KEY kopieringsskydd koncept för APP network licensing. WIBU-KEY-konceptet består av en Wibu-BOX (Universal Serial Bus key) och WIBU-programvaran. En WIBU-BOX behöver inte anslutas till den lokala datorn där appen startas. Skyddet i ett nätverk hanteras centralt av en WIBU-BOX på en dator som kallas licensservern (eller WIBU-KEY server). Alla datorer som kör APP måste kunna komma åt licensservern. APP använder licensservern WKLAN (WKSVW32.EXE). På Windows kan den här servern startas som en systemtjänst eller som en applikation.
licensservern är en dator med wibukey-programvaran installerad och kör dessutom WIBU-KEY-serverprocessen WKLAN.
WKLAN är protokollbaserad (för närvarande
TCP/IP), så det kräver TCP/IP-stöd för nätverket och en korrekt installation av TCP / IP på servern och alla klientmaskiner. Klientmaskinen är en dator där appen körs.
antalet licenser kan ökas eller minskas på ett enkelt sätt genom att kontakta DARcorporation. Ingen ny hårdvara behövs; en fil kan bytas via Internet, e-post eller disk för att ändra innehållet i WIBU-BOX.
vi rekommenderar att du läser igenom hela dokumentet först och sedan följer installationsstegen i Avsnitt 2.
app Nätverksinstallation
3
2
installera proceduren
steg 1
installera programvaran från CD-skivan (sätt inte i WIBU-BOX ännu). Installera Acrobat Reader för att läsa manualerna.
figur 2.1 Appinstallationsfönster
steg 2
installera Wibukey-drivrutinerna
steg 3
välj följande alternativ från Figur 2.2 för Wibukey-inställningen.
4
Installation av APPNÄTVERK
figur 2.2 Wibukey inställningsfönster
steg 4
sätt i WIBU-rutan i datorn som kommer att vara Licensserverdatorn. Windows kommer automatiskt att upptäcka USB-enheten som en” Plug and Play ” – enhet. Om WIBU Key-programvaran har installerats installeras enheten automatiskt.
steg 5
installera APP-programvaran och Wibukey-drivrutinerna på varje dator i nätverket. På andra datorer än nätverksservern behöver alternativen för nätverksserver och nätverksövervakning i Figur 2.2 inte kontrolleras.
steg 6
starta nätverksservern endast på licensservern (inte på andra datorer) genom att välja: Start > program > WibuKey > nätverksserver
på Windows kan serverprogramvaran installeras som en tjänst istället för att köras som ett användarprogram. Det startar automatiskt efter omstart av datorn. Om du kör servern som ett program kan du ställa in den i aktivitetsfältet genom att högerklicka på ikonen efter att du startat servern.
steg 7
installera och starta appen på vilken maskin som helst i nätverket.
app Nätverksinstallation
5
3
Wibukey Software
när wibukey-programvaran är installerad på servern eller klientdatorn läggs en programikon till Kontrollpanelen. Denna ikon kör Wibukey Kontrollpanelen Applet”WibuKey Software Protection: Test och inställningar”.
programmet visar innehållet i WibuKey (se figur 3.1) och flera alternativ för att styra wibukey-programvaran.
figur 3.1 Wibukey kontrollpanel Applet
normalt behövs inga speciella konfigurationsändringar på klientsidan för att komma åt WKLAN. En klientdator bläddrar i det lokala nätverket för en lämplig WKLAN-server. För APP är nätverkssidan viktig. På nätverkssidan (se Figur 3.2) standard TCP/IP-port 22347 kan ändras om detta nummer står i konflikt med portnummer för andra TCP/IP-applikationer. Byte av portnummer måste göras av Wibu-KEY Control Panel-appleten på serversidan och på alla klienter där en wklan-serveråtkomst önskas.
om inget servernamn eller adress anges i wklan Server Search List-tabellen är standardinställningen 6
app Network Installation
255.255.255.255 (LAN-sändning).
nätverket kan sökas efter wklan tillgängliga
WIBU-KEY-servrar med knappen Bläddra.
Figur 3.2 Wibukey Control Applet network Page
efter att Wibukey Network Server har startats kan en statussida visas som visar nätverksaktivitet (se figur 3.3). Tidsgränsen är inställd på 1440 minuter. Om appen har startats och ingen kommunikation mellan appen och servern har mottagits inom 24 timmar kommer licensen att frigöras. Timeout kan ställas in på serversidan för Wibu-KEY Control-appleten.
app Nätverksinstallation
7
Figur 3.3 Wklan-serverstatus som en del av wibukey-programvaruinstallationen ingår ett program (se figur 3.4) för att övervaka appaktiviteter med WibuKey.
figur 3.4 Wklan Server Monitor
8
app Nätverksinstallation
detta program kan startas med: Start > program > WibuKey >Server Monitor
hjälpsystemet för Server Monitor förklarar användningen av alla funktioner.
statusfönstret i Figur 3.4 kan också visas via Serverövervakaren genom att välja: Visa > Servervy > välj Server > Status Msg.
4
felsökning
WibuKey-programvaran har ett omfattande hjälpsystem inbyggt. Välj hjälp från: Start > program > WibuKey > WibuKey hjälp hjälpen har en FAQ med vanliga frågor och problem. Andra vanliga problem är:
Problem:
det gick inte att hitta DLL, det dynamiska biblioteket WKWIN32.DLL kunde inte hittas
lösning:
installera wibukey-programvaran
Problem:
wibukey network system inte tillgängligt
lösning:
kontrollera om WIBU-BOX är ansluten till licensservern kontrollera om Nätverksserverprogramvaran körs
Problem:
APP fortsätter att leta efter en WIBU-BOX men kan inte hitta den.
lösning:
kontrollera om servernamnet / IP-adressen är korrekt på sidan WibuKey Control Applet Network. Ändra servernamnet till den faktiska IP-adressen för licensservern på sidan WibuKey Control Applet Network. Återställ server-och klientdatorn
Installation av APPNÄTVERK
9
5
rapportering av programvarufel
vi på DARcorporation vill veta om potentiella fel i programvaran så att vi kan korrigera dem så snart som möjligt. Om du känner att du har stött på ett fel i programvarans användargränssnitt, licenshanterare, modulberäkningar eller modulberäkningsmetoder kan programvarufel rapporteras till programvarusupportavdelningen på:
10
telefon:
(785) 832-0434
E-post:

Internet:
www.darcorp.com
app Nätverksinstallation

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.