het belang van EHBO

de meeste letsels en plotselinge ziekten leiden niet tot de dood, maar eerder tot ziekenhuisopname, behandeling op een spoedeisende hulpafdeling of bij een huisarts, of behandeling bij een EHBO-verstrekker.

het is beter om eerste hulp te kennen en niet nodig te hebben dan om eerste hulp nodig te hebben en niet te weten.

iedereen zou in staat moeten zijn eerste hulp te verlenen, omdat de meeste mensen uiteindelijk in een situatie zullen komen te verkeren die het voor een andere persoon of voor zichzelf vereist.

levens redden is belangrijk, maar EHBO ‘ ers worden vaker gevraagd om initiële zorg te verlenen voor minder ernstige aandoeningen. Als ze niet goed worden behandeld, kunnen deze minder ernstige verwondingen zich ontwikkelen tot iets ernstigers.

de doelstellingen van EHBO-hulpverleners zijn onder meer: “levens redden, lijden verlichten, verdere ziekte of letsel voorkomen en herstel bevorderen.”

eerste hulp komt niet in de plaats van de juiste medische zorg. In veel gevallen is medische zorg echter overbodig en zal de zieke of gewonde persoon veilig herstellen.

eerste hulp vaardigheden omvatten:

  • het herkennen, beoordelen en prioriteren van de behoefte aan eerste hulp.
  • zorg verlenen door gebruik te maken van de juiste kennis, vaardigheden en gedrag.
  • het herkennen van beperkingen en het zoeken naar aanvullende zorg indien nodig.

voor meer informatie over ASEC EHBO Training, Klik hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.