Making Good Choices

vår samvittighet er den indre stemmen som hjelper oss å kjenne loven Gud har plassert i våre hjerter. Vår samvittighet hjelper oss til å bedømme de moralske egenskapene til våre egne handlinger. Det leder oss til å gjøre godt og unngå ondt.

Den Hellige Ånd kan hjelpe oss til å danne en god samvittighet. Vi danner vår samvittighet ved å studere kirkens læresetninger og følge veiledning fra våre foreldre og pastorale ledere.

Gud har gitt ethvert menneske valgfrihet. Dette betyr ikke at vi har rett til å gjøre hva vi vil. Vi kan leve i sann frihet hvis vi samarbeider med Den Hellige Ånd, som gir oss dyd av forsiktighet. Denne dyden hjelper oss til å gjenkjenne hva som er bra i enhver situasjon og å ta riktige valg. Den Hellige Ånd gir oss gaver av visdom og forståelse for å hjelpe oss å ta de rette valgene i livet i forhold Til Gud og andre. Rådets gave hjelper oss til å reflektere over å ta riktige valg i livet.

De Ti Bud hjelper Oss til å ta moralske valg Som er til behag For Gud. Vi har sakramentenes nåde, kirkens lære og de helliges og medkristnes gode eksempel for å hjelpe oss å ta gode valg.

å gjøre moralske valg innebærer følgende trinn:

1. Be Den Hellige Ånd om hjelp.
2. Tenk På Guds lov og kirkens lære.
3. Tenk på hva som vil skje som et resultat av ditt valg. Spør Deg selv, vil konsekvensene være til behag For Gud? Vil mitt valg skade noen andre?
4. Søk råd fra noen du respekterer og husk At Jesus er med Deg.
5. Spør deg selv hvordan ditt valg vil påvirke ditt forhold Til Gud og andre.

Å Gjøre moralske valg tar hensyn til valgets formål, vår intensjon om å gjøre valget, og omstendighetene der valget er gjort. Det er aldri riktig å gjøre et ondt valg i håp om å få noe godt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.