Plynové svařování-typy, pracovní princip, zařízení, Aplikace a další

plynové svařování, - pracovní, - princip, - zařízení, - aplikace

svařování plynem

v tomto příspěvku se dozvíte, co je svařování plynem a jak se to dělá? Jeho pracovní princip, zařízení, aplikace a typy svařování plynem.

svařování plynem se provádí roztavením okrajů nebo povrchů a smícháním s plynovým plamenem a umožněním souběžného proudění roztaveného kovu, čímž se při ochlazení vytvoří pevný souvislý spoj.

k výrobě horkého plamene pro svařování kovů lze použít několik kombinací plynů. Běžné směsi plynů jsou kyslík a acetylén, kyslík a vodík, kyslík a další topné plyny a vzduch a acetylén.

plynové svařování-zařízení-typy-princip-pracovní

plynové Svařovací zařízení

přesné uspořádání plamene je nezbytné pro spolehlivé funkce. Když je hořák dodáván přibližně stejným množstvím kyslíku a acetylenu, vytvoří se neutrální plamen při maximálně 3200 ° C.

existují 3 typy plamenů pro svařování plynem

hořet plamenem.

1. Neutrální plamen

neutrální-plamen-plyn-svařování, pracovní-princip-zařízení

plamen neutrálního plynu

👉 ostrý brilantní kužel se rozprostírá krátkou vzdálenost od špičky dotyku a

Karburující plameny

karburující plameny budou produkovat karbidy železa, což způsobí chemické změny v oceli a železa. Z tohoto důvodu se na kovy, které absorbovaly uhlík, nepoužívá nauhličovací plamen.

nauhličování-plyn-plamen-plyn-svařování, pracovní princip-zařízení

Nauhličovací plynový plamen

Nauhličovací plamen má tři zóny

nauhličovací plamen je ten, ve kterém je nadbytek acetylenu; tento plamen má tři zóny:

při svařování se snaží dát oceli svar vyšší obsah uhlíku než základní kov, což má za následek tvrdý a křehký svar.

oxidační plamen

oxidační plameny jsou teplejší než neutrální plameny a často se používají na měď a zink oxidační plameny mají dvě zóny.

oxy-acetylen-plamen-plyn-svařování, pracovní princip-zařízení

oxidační plynový plamen

oxidační plamen má dvě zóny

Small malý vnitřní kužel s purpurovým nádechem.

existuje 5 různých typů svařování plynem:

svařování butanem nebo propanem.

Rychlé odkazy pro více informací poptávka

Oxy-acetylenové svařování

oxy-acetylene-Gas-svařování-gas-svařování, pracovní princip-zařízení

Oxyacetylenový plyn

ačkoli acetylenový plyn je obecně nejdražší ze všech topných plynů. Acetylenový plyn je těkavý plyn a vyžaduje specifické postupy manipulace a skladování.

2. Oxy-benzínové svařování

tlakový plyn se používá jako svařovací palivo tam, kde jsou stavební náklady problémem, zejména v místech, kde nejsou k dispozici acetylenové kanystry. Benzínové hořáky mohou být užitečnější než acetylen pro silné ocelové desky, které řezají hořák.

3. MAPP plynové svařování

má plynový svařovací systém pro svařování methylacetylen-propidin-ropný plyn. (MAPP) je plynná směs, která je mnohem inertní než jiné směsi plynů, takže je bezpečné pro začátečníky a rekreační svářeče používat a skladovat.

MAPP-gas-welding,-working-principle,-equipment,-application

svařování plynem MAPP

MAPP lze také použít při extrémně vysokých tlacích, používá se při velkoobjemových řezných operacích.

4. Svařování butanem nebo propanem

jedná se o podobné plyny, které lze kombinovat samostatně nebo společně jako topné plyny. Butan a propan mají nižší teploty plamene než acetylén, ale jsou levnější a snáze se přepravují.

5. Vodíkové svařování

vodík může být použit při vyšších tlacích než jiné topné plyny, což je zvláště užitečné pro podvodní svařovací procesy.

hydrogen-welding,-types-working-principle,-equipment-application

svařování vodíkem

Některá zařízení pro svařování vodíkem provádí elektrolýzu rozdělením vody použité při svařování na vodík a kyslík. Taková elektrolýza se často používá pro malé hořáky, používají se v procesu výroby ozdob.

díly pro svařování plynem

Níže jsou uvedeny hlavní části svařování plynem:

regulator regulátor tlaku

non zpětný ventil

všechny procesy oxy / palivového plynu fungují stejným způsobem. Palivový plyn, jako je propan nebo acetylén, se smíchá s kyslíkem v hořáku nebo foukačce, aby byl pro toto teplo dostatečně horký.

hlavní součásti zařízení na výrobu oxy / palivového plynu jsou:

regulator regulátor tlaku namontovaný na výstupním ventilu plynové láhve používané ke snížení tlaku plynu a regulaci tlaku plynu.

👉 zpětné ventily pro zastavení toku kyslíkového potrubí do průtokového potrubí a proudění do kyslíkového potrubí.

plynové Svařovací zařízení

následující jsou nástroje používané při svařování plynem:

Welding svařování Ruční obrazovky nebo helmy

1. válec

2. Svařovací hořák

svařovací hořák má směšovací komoru a kontrolní hodnoty. Na druhém konci hořáku je tryska, kde se směs paliva a kyslíku vznítí současně.

svařovací ruční obrazovky nebo přilby jsou obvykle vyrobeny z lehkého materiálu. Ruční obrazovky nebo přilby chrání tvář a oči svářeče před nebezpečným poškozením.

4. Ochranné rukavice

nošení ochranných rukavic je velmi důležité, když provádíte svařování plynem, abyste chránili ruce před nebezpečným zářením a plamenem ohně.

5. Svařovací brýle

při svařování plynu je nutné nosit Svařovací brýle. Svařovací brýle chrání oči před zářením a jiskrami vznikajícími při svařování.

bezpečnostní opatření pro svařování plynem

Rychlé odkazy pro více dotazů

pro svařování plynem budou vyžadována následující opatření:

👉 pokud se nepoužívá, vypněte blip. Nenechávejte hořící hořák na lavičce nebo podlaze, protože síla plamene může způsobit jeho chvění.

Eager dychtivá práce, aby se zabránilo vystavení plamenům, teplu, jiskrám nebo aby byly ostré hrany a abrazivní povrchy čisté nebo kde by vozidla mohla rozlévat horkou vodu. Nedávejte na ně žádné běhy.

👉 s válci zacházejte opatrně. Udržujte je ve svislé poloze a upevněte je, aby nedošlo k pádu nebo klepání. Pro první, řetěz je v kolovém vozíku nebo na zdi.

Regularly pravidelně kontrolujte všechna připojení a zařízení, zda nejsou závady a netěsnosti. Během svařování a řezání Vždy zajistěte dostatečné větrání.

aplikace svařování plynem

👉 pro připojení většiny železných a neželezných kovů, uhlíkových ocelí, legovaných ocelí, litiny, hliníku a jeho slitin, niklu, hořčíku, mědi a jeho slitin atd.

👉 být zapojen do kovů v leteckém průmyslu a automobilovém průmyslu.

👉 musí být zahrnuty do těch materiálů, které vyžadují relativně pomalou rychlost ohřevu a chlazení atd.

Výhody / Výhody svařování plynem

👉 následující jsou hlavní výhody svařování plynem:

This to je lepší kontrola rychlosti nanášení plniva.

nevýhody svařování plynem

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.